asia

Asia

Lektor
Lektor języka angielskiego, koordynator metody national geografic learning, współtwórca warsztatów, koordynator zewnętrznych zajęć dla dzieci szkolnych.

Posiadam certyfikat CAE, który uprawnia do nauczania języka angielskiego do poziomu szkoły średniej. Ucząc wykorzystuję podejście neurodydaktyczne – dbam o odpowiednią atmosferę podczas zajęć, wykorzystuję efektywne techniki nauczania i budowania oraz podtrzymywania motywacji.
W wolnym czasie lubię podróżować, śpiewać i grać w gry komputerowe.

Inni członkowie